[Thơ] Mơ nhạt nhoà


Mơ nhạt nhoà

Tôi viết cho một trái tim dù mỏi nhưng vẫn đập, một đôi mắt đã mờ nhưng vẫn trông xa, và một giấc mơ như đám tro tàn rực cháy

Continue reading

Advertisements